Brandmeld- en ontruimingsinstallaties

Doelstelling van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie

De doelstelling van een branddetectiesysteem is om een beginnende brand zo snel mogelijk te detecteren, teneinde:

  • De personen binnen het gebouw te waarschuwen en zo de ontruiming van het gebouw te laten starten en optimaal te ondersteunen door het aansturen van verschillende technische systemen.
  • Indien aangesloten op de meldkamer van de brandweer: de brandweer te waarschuwen die assistentie kan verlenen bij de ontruiming en verdere materiële en milieuschade kan beperken.

Een branddetectiesysteem is dus primair bedoeld voor de ontruiming van personen en niet primair bedoeld voor het beschermen van gebouw en goederen. In geval het beschermen van gebouw en goederen wel het belangrijkste is, zal er een blussysteem, zoals een sprinklerinstallatie, geïnstalleerd dienen te worden.

Om de ontruiming van het gebouw optimaal te ondersteunen, worden door het brandmeldsysteem ook andere technische systemen aangestuurd. Bijna standaard is bijvoorbeeld het naar beneden sturen van de liften en vervolgens deze blokkeren voor gebruik, zodat mensen die erin staan naar beneden gaan en er daarna niemand meer van de liften gebruik kan maken.

Ook bijna standaard is het laten dichtvallen van de gangdeuren om zo rookcompartimenten te vormen ter voorkoming van verspreiding van de rook, om dezelfde reden kunnen ook rolgordijnen in bijvoorbeeld parkeergarages naar beneden worden gestuurd. Verder kunnen ook rook-/warmteafvoersystemen worden geactiveerd. Dit alles om de ontruiming van het gebouw optimaal te ondersteunen.

Vakkundige installatie

Rehorst installeert als DEKRA erkend brandmeldinstallatiebedrijf, brandmeld-en ontruimingsinstallaties van en voor vrijwel alle grotere branddetectiebedrijven van Nederland. Installatie wordt altijd uitgevoerd onder toezicht en verantwoordelijkheid van een medewerker met het diploma brandmeldinstallatie deskundige, waardoor een juiste en doelmatige installatie van de detectie en alarmeringsapparatuur gewaarborgd is.

In de afgelopen jaren hebben we een enorme referentielijst opgebouwd van ondermeer, kantoorpanden, lichte- en zware industriegebouwen, scholen, zorgcomplexen, parkeergarages, kinderdagverblijven, ect. Veder installeert Rehorst vele soorten van brandbeveiligings- en detectiesystemen welke veelal onderdeel zijn van een compleet pakket aan technische brandbeveiligingsinstallaties, dit zijn o.a.:

  • Type A ontruimingssystemen (gesproken woord ontruiming);
  • Type B ontruimingssystemen (luid-ontruimingcalarm)
  • PZI/DECT systemen conform NEN2575 (stil-ontruimingsalarm);
  • Sprinklermeldcentrales;
  • Aspiratie en thermische lijndetectie systemen;
  • Deurvastzetinrichtingen;